Báo giá in túi giấy

mau-tui-farm

Bảng giá kích thước túi dọc Túi dọc: 14.0 x 21.5 x 6.0cm

Kích thước - Quy cách Số lượng Krap 180gsm Ivory 250gsm C300gsm

Túi dọc: 14.0 x 21.5 x 6.0cm

In offset 4 màu, 2 mặt túi

Cán mờ hoặc bóng

Quai Dây dù 

Gia công dán thành phẩm

500 4600 đ 6200 đ 6400 đ
1000 4000 đ 4700 đ 4900 đ
2000 3300 đ 4100 đ 4300 đ
3000 3100 đ 3900 đ 4100 đ
4000 3000 đ 3800 đ 4000 đ
5000 2900 đ 3700 đ 3900 đ

Bảng giá kích thước túi dọc Túi dọc: 22.5 x 32.5 x 6.5cm

Kích thước - Quy cách Số lượng Krap 180gsm Ivory 250gsm C300gsm

Túi dọc: 22.5 x 32.5 x 6.5cm

In offset 4 màu, 2 mặt túi

Cán mờ hoặc bóng

Quai Dây dù 

Gia công dán thành phẩm

500 5400 đ 8000 đ 8300 đ
1000 4400 đ 6500 đ 6800 đ
2000 3800 đ 5900 đ 6200 đ
3000 3700 đ 5100 đ 5400 đ
4000 3600 đ 5000 đ 5300 đ
5000 3500 đ 4900 đ 5200 đ

Bảng giá kích thước túi dọc Túi dọc: 27 x 38 x10cm

Kích thước - Quy cách Số lượng Krap 180gsm Ivory 250gsm C300gsm

Túi dọc: 27.0 x 38.0 x 10cm 

In offset 4 màu, 2 mặt túi

Cán mờ hoặc bóng

Quai Dây dù 

Gia công dán thành phẩm

500 6200 đ 10000 đ 10500 đ
1000 5000 đ 8500 đ 9000 đ
2000 4400 đ 7500 đ 8000 đ
3000 4300 đ 6800 đ 7300 đ
4000 4200 đ 6700 đ 7200 đ
5000 4050 đ 6600 đ 7100 đ